Internet

by antoineta
Last updated 6 years ago

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information
Grade:
3

Toggle fullscreen Print glog
Internet

Сигурни в Интернет

Правила за безопасно поведение в Интернет и пред компютъра на 3 " " клас, СОУ "Летец Христо Топракчиев"гр. Божурище

Пазя в тайна лична информация.

Представям се чрез измислен псевдоним и аватар.

Ограничавам престоя си пред компютъра и на телефона.

Влизам в Интернет само, когато около мен са родителите ми.

Оползотворявам времето си в Интернет разумно.Посещавам сайтове, които са одобрени от родителите ми.

Учтив и любезен съм. Пиша на грамотно и представям себе си достойно.

б

Звъня на 124 123 - телефонът на БЛОБ, ако нещо или някой ме притеснява.

Уважавам личния живот на другите потребители, за да ме уважават и те.

Потребителите, с които общувам трябва да са одобрени от родителите ми.

Тегля само проверени програми и документи. Винаги ги сканирам за вируси


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.