In Glogpedia

by odettedaffue
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog

12de - 16de Eeu

1795 - 2014

Die Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Regstelsel

Inleiding tot KontrakteregdeurOdette Daffue & Lizelle van der Merwe

Tydlyn

Keiser Justinian het regeer vanaf 527 nC tot 565 nC. Gedurende hierdie tyd het hy die hele Romeinse Reg gedokumenteer, naamlik die Corpus luris Civilis.

27 vC - 284 nC

Periode van die Keisers

Tyd van die Glossatore

Speel my...

Britse Besetting

Romeinse Reg

Romeins-Hollandse Reg

Engelse Reg

Nadat die Glossatore die Romeinse reg gedurende die 12de eeu laat herleef het, is die Romeinse Reg gedurende die 16de eeu aangepas in samehang met die ander wette van Nederland. Jan van Riebeeck het die Romeins-Hollandse Reg gedurende 1652 na Suid-Afrika gebring.

Tydens die Britse Besetting is die Engelse Reg na Suid-Afrika gebring

Gewoonte Reg

Suid-Afrika se unieke regstelselhet ontstaan uit die beginselswat van die Romeins-Hollandse Reg en die Engelse Reg aangeneem is en aangepas is deur wetgewing, hofbesluite en ons eie inheemse gewoontereg.

Hoe kom nuwe wette in Suid-Afrika tot stand?

Die Hiërargie van SA Howe

Wat is konsensus, aanbod en aanvaarding? Wat is die faktore wat konsensus beinvloed? Wat is handelsbevoedheid en wie het dit almal? Wanneer is 'n kontrak geldig of ongeldig en aan watse formele vereistes moet 'n kontrak alles voldoen?

Suid-Afrika


Comments

    There are no comments for this Glog.