India

In Glogpedia

by albadriana
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
India

INDIA

Hospital privat

´

INFORMACIÓ GEOPOLÍTICA

INFANTESA I EDUCACIÓ

SANITAT

ALIMENTACIÓ

POBLACIONS

AJUDA HUMANITÀRIA

- L'alimentació índia és molt variada. - Hi ha una gran varietat de verdures- Ús significatiu d’espècies.- La carn és per a la majoria un tabú- L'arròs i els productes de blat no poden faltar l'alimentació.

Biryani-india plat típic

- Ubicat a l’Àsia Meridional.- Tres zones més importants: Himalaia, plana-Gangètica i meseta del Deccan- Clima Tropical- Producte interior brut: 3.699.000.000.000 euros- L’esperança de vida es de 65 anys.- La taxa de mortalitat és de 63 morts per cada 100 nascuts.- República federal.- Democràcia.- Poc a poc està començant a tenir Estat de benestar.- Esta laic.- Dividit en 28 estats.

Fundació Vicente Ferrer: ONG compromesa amb el desenvolupament de les zones més pobres d’Índia.La Fundació Aga Khan: Se centra en problemes específics de desenvolupament mitjançant la formació d'associacions intel·lectuals i financeres.Funció Bill i Melinda Gates: Promou la prevenció del sida a l’Índia

Hospital public

- Ser nen en l’Índia és dur però ser nena ho es més , ja que no tenen les mateixes igualtats- Hi ha uns 60 milions de nens menors de 14 anys que treballen. - La taxa d’analfabetisme és de 55%, per tant el 45% van a l'escola.- L’Índia té un alts nivells educacionals que és centren en les matemàtiques i l'anglès

- Els seus habitatges estan fets de fang, amb sostres plans i el terra recobert per fems secs de vaca. - Dins d’ell els homes tenien assignat un lloc, situat a la part frontal on està la sala i el lloc de treball. En canvi les dones es queden les estances més apartades del carrer i la cuina.

Cases d'Índia


Comments

    There are no comments for this Glog.