Ilza

In Glogpedia

by natalka97
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Ilza

Na przełomie XIII i XIV wieku na terenie obecnego Starego Miasta znajdowała się obronna drewniana siedziba biskupów krakowskich. Siedziba ta po zniszczeniach wojennych została w początkach XIV wieku opuszczona i uległa ruinie, a biskup Jan Grot wzniósł na sąsiednim wzgórzu nowy murowany zamek. Prawdopodobnie w tej fazie budowy założenie składało się z cylindrycznej wieży i obwodowe mury z bramą od strony zachodniej.Zamek w ciągu wieków był kilkukrotnie rozbudowywany przez kolejnych biskupów, między innymi Floriana z Mokrska, Jana Konarskiego, Filipa Padniewskiego i Marcina Szyszkowskiego. Podczas tych przebudów zamek uzyskał formę trójkątnego założenia zamku właściwego oraz przylegającego do niego od północy przedzamcza. W XV wieku zamek uzyskał wzmocnioną wieżę bramną, do której prowadził most, a w XVI wieku gruntowna przebudowa przekształciła zamek w renesansową rezydencję. To wtedy powstała większość zabudowań przylegających do murów obwodowych, a przedzamcze otoczono bastejowymi fortyfikacjami. Na początku XVII wieku jeszcze raz przebudowano nieznacznie założenie, głównie sprowadziło się to do modernizacji umocnień przedzamcza.W 1655 roku podczas najazdu Szwedów zamek został uszkodzony, potem zniszczenia powiększyły ataki wojsk Rakoczego. W 1670 roku biskup Andrzej Trzebicki odbudował twierdzę. Kiedy w 1788 roku zamek przeszedł na własność rządu fot. ZeroJeden, IV 2005zaniedbywany zaczął niszczeć. Pożar z początków XIX wieku dopełnił zniszczenia.

Iłża Turniej rycerski

Zamek w Ilzy

Turniej Rycerski w Iłży, jedna z największych tego typu imprez w kraju, odbywa się rokrocznie na przełomie kwietnia i maja. Organizowany jest przez Bractwo Rycerskie Smocza Kompania. Na turniej zjeżdżają bractwa rycerskie z wielu państw Europy. Atrakcji nie brakuje. Można zobaczyć walki staczane przez rycerzy w średniowiecznych zbrojach, postrzelać z łuku, a wieczorem wziąć udział w oblężeniu iłżeckiego zamku.

Iłża – miasto w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim i jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iłża. Położone na północnym krańcu Wyżyny Kieleckiej, historycznie w Małopolsce..


Comments

    There are no comments for this Glog.