IKT i undervisningen

by Legoding
Last updated 7 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
IKT i undervisningen

Mer elev-engagemang

IKT i undervisningen

Love to use IT

Fördelar

* Fler resurser och källor* Inga glömda böcker* Möjlighet att anpassa till exv dyslektiker* Kreativa uppgifter

Bättre arbetsro


Tags