Next-Gen

ŞIIR BILGISI

by You,
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
ŞIIR BILGISI

ŞIIR BILGSI

DRAMATIK ŞİİR

Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen harekete dönüşebilen bir şiir türüdür.

EPIK ŞİİR

Kahramanlık, yurt sevgisi gibi liriklik bildiren şiirlerdir.

LIRIK ŞİİR

Duyguların Coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır.

Didaktik şiir

Belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek , bir ahlak dersi çıkarmak Amacıyla öğretici nitelikteyazılan, duygu yönü az olan şiir türüdür.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.