Hrvatske kneževi

by Danijela
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
4

Toggle fullscreen Print glog
Hrvatske kneževi

Ljudevit Posavski

Radoslav, Kuber, Porga

Vojnomir

Domagoj

Zdeslav

Branimir

Hrvatske kneževine

Ratimir

Višeslav

Braslav

-prvi knez Primorske Hrvatske- na strani Franaka protiv Avara

-sjedište u Sisku-"dux"- nećak kneza Borne-protiv Franaka-sukob s Bornom-sklanja se kod Bornina strica koji ga ubija

791.-oko 810.

-vazal ( odanost )Bugara ( jačaju na istoku )- zaračuje sa Bugarima protiv Bizanta

oko 810.-823.

829.-838.

Iljko

Trpimir I.

Mislav

Zdeslav

Ljudemisl

Borna

Muncimir

Vladislav

Panonska

7.-8.st.

8.st.-oko 803.

880.-oko 896.

821.-835.

oko 835.-845.

864.-876.

823.?-835.?

oko 845.-864.

864.

oko 810.-821.

876./878.-879.

879.-oko 892.

oko 892.-910.

876.-876./878.

-utemeljitelj dinastije Trpimirovića-snažan i samostalan knez-priznaje franačku vlast-uspješno ratuje protiv Bizanta i Venecije( slabe Bizant i Venecija - napadi Arapa )-obrana od Bugara-djeca:Petar, Zdeslav, Muncimir-dokaz zemljovid:

-poseljdnju knez Panonske Hrv.-vladao iz Siska-područje između Drave i Save- na strani Franaka-sukob s Mađarima ( smrt )-prodor Mađara do Primorske Hrvatske

-osvajački pohodi Franaka na Primorsku Hrv.-dokaz: Višeslavova krstionica ( NIn )

- traži franačku zaštitu u odnosu na Bizant- sukobi sa Ljedevitom Posavskim ( protiv Franaka )-spomenik u Otočcu

-nećak ili unuk Borne-vazal Francima

- utemeljitelj dinastije Domagojevića-napad Mlečana - ugovoren mir- napad Arapa- pomaže Francima- napad Bizanta koji opustošuje hrvatsku obalu- spomenik kod Metkovića ( Domagojevi strijelci )

-rat s Mlečanima ( Venecija ) - primirje-stoluje u Klisu-gradi crkve i daruje splitsku crkvu ( na bizantskom području )- s Bizantom i Mlačanima protiv arapskih gusara

-Trpimirov sin- Bizant ga postavlja na prijestolje- ubija ga Branimir

Tomislav

- malo podataka-rat s Mađarima i Bugarima- 2 crkvena sabora u Splitu- okrunjen krunom na Duvanjskom polju ( nesiguran podatak )- ujedinio Primorsku i Panonsku Hrvatsku-spomenik Tomislavu-zemljovid

-posljednji iz dinastije Domagojevića-ubija Zdeslava-obrana od napada Mlačana-Mlečani od tada plaćaju "danak mira" ( u zlatnicima ) za slobodnu plovidbu Jadranom- pismo glagoljica-samostalna kršćanska zemlja ( papa ) - Hrvatska je zakonita država-spomenik Branimiru u Ninu

=Mutimir- Trpimirov sin-ničiji vazal-prvi put knez ima svoj pečat-snažna Hrvatska-11 županija i 3 banske župe- sin mu je Tomislav ( nesiguran podatak )

Primorska

910.-925.

Film: Tomislav

Film: Zdeslav, Branimir, Muncimir

Film: Borna i Ljudevit

Film: Trpimir


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.