HORNINY A NEROSTY -3. tída

by karausovalup
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
HORNINY A NEROSTY -3. tída

HORNINY

NEROSTY

žula

žulový lom

vápencový lom

vápenec

uhlí

ropa

zemní plyn

křemen a jeho odrůdy

sůl kamenná

stříbro

zlato

vápno + cement =malta

ropný vrt


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.