Homo sapiens sapiens

In Glogpedia

by Raquelferrer
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Prehistory
Grade:
10,11

Toggle fullscreen Print glog
Homo sapiens sapiens

HOMO SAPIENS SAPIENS

Els Homo Sapiens Sapiens són primats bípedes de la família homínids. Aquesta espècie només conté una subespècie viva, Homo Sapiens Sapiens és l'home actual.

Com van aparèixer?

Els homo sapiens sapiens van aparèixer entre 150.000 i 40.000 anys, a principis de la segona meitat de la darrera gran glaciació. A Europa, el primer exemplar d’Homo Sapiens Sapiens va ser trobat a l’abric rocallós de Cro-Magnon (França); d’aquí que també sigui conegut com a home de Cromagnon.

Comença amb l'origen de la vida i presenta una possible línia de descendents que podrien haver dut cap als humans. Aquesta línia es basa en estudis de paleontologia, biologia del desenvolupament, morfologia, anatomia i genètica. L'estudi de l'evolució humana és el tema principal de l'antropologia.

Línea de la evolució humana

Eines Fabricades

Continuaven vestint amb pells d’animals com els seus predecessors,però la seva indumentària era més elaborada i pensada. Van aprendre a cosir i a dissenyar vestits de pell amb mànigues i pantalons que protegien el cos del fred dels animals i de la vegetació.

Van comencen a aparèixer imatges, en forma de pintures, gravats rupestres i escultures. En l’escoltura, els artistes feien estàtues de pedra i de d’àrguila. Van grabar la pedra i van pintar les pareds de les cavanes, només per expresar els sentimens, o amb finalitats màgiques i religioses.


Comments

    There are no comments for this Glog.