Evolution (hjg)

In Glogpedia

by kalaicoi
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Prehistory

Toggle fullscreen Print glog
Evolution (hjg)

Actividade 1-¿Que pensades? ¿A nosa mandíbula ten maior tamaño ca o noso cráneo? ¿Ou ó revés? Vamos a comprobalo... coas cintas de medir comprobamos as medidas e apuntamos. ¿Creedes que sempre foi así ó longo da Historia?Actividade 2 e 3-Agora observa as imaxes 1 e 2. ¿Que representan? ¿Como relacionas as fotos coa actividade anterior de medir as nosas cabezas?-Por último fíxate na imaxe 3 e fai unha redacción sobre o seu significado. Despois leerémolas en alto.

Imaxe 3

Imaxes 1 e 2

Clase 1


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.