Historie nacismu

In Glogpedia

by PletanekO
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War II
Grade:
9

Toggle fullscreen Print glog
Historie nacismu

Historie nacismu

stručný přehled do 2. sv. války

V červnu dochází k vyvraždění vedení SA - "noc dlouhých nožů". V čele jednotek SA stál E. Röhm. Důležitou roli hrály jednotky SS vedené H. Himmlerem. Umírá prezident Hindenburg a Hitler spojuje funkci kancléře a prezidenta.

30. 1. nastupuje Hitler k moci jako kancléř Německa. Začala krutovláda nacistů, která rozpoutala největší konflikt v dějinách - 2. sv. válku. Hitler stál v čele strany NSDAP. V tomto r. vzniká první koncentrační tábor v Dachau.

1933

Vydány rasové zákony v Norimberku. Byly namířeny proti Židům, přičemž tyto zákony omezovaly práva Židů. Příprava pro pozdější holocaust.

V březnu došlo k anšlusu Rakouska (připojení k Německu => porušení Versailleské smlouvy). Hitler dále vyvíjel tlak na ČSR a 30. 9. byla podepsána Mnichovská dohoda (VB, Francie, Itálie, Německo), kterou Hitler získal oblast sudet (asi 30% území ČSR). V listopadu došlo k pogromu na Židy - "křišťálová noc".

16. 3. byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, Hitler získal bez odporu další území a průmyslový potenciál. 1. 9. začala útokem na Polsko 2. sv. válka.

1934

1950

1935

1938

1939

Příčiny nástupu:hospodářská krizevýsledek 1. sv. války a Versailleská mírová smlouvanespokojenost a radikalizace obyvatel


Comments

    There are no comments for this Glog.