Historia- W.Rewers

In Glogpedia

by weronikarewers
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Historia- W.Rewers

Budowle romańskie i elementy architektury

Budowle romańskie

Elementy architektury

XI-XIII w.

W pierwszym okresie rozwoju stylu romańskiego, kościoły budowano na planie koła (rotundy), a następnie krzyża. Budowla miała system nawowy, który był zakończony poprzecznym transeptem oraz prezbiterium i absydą skierowaną na wschód.

Sklepienie kolebkowe jest w kształcie walca przeciętego wzdłuż płaszczyzny poziomej. Kolebka sklepienia oparta jest na ścianach podłużnych. Ściany przejmują obciążenie pionowe i poziome.

Sklepienie krzyżowo-żebrowe jest to sklepienie krzyżowe o wyraźnie zaznaczonych łękach przez wymurowanie żeber w miejscu przenikania kolebek.

Obraz przedstawia kościół Matki Bożej Większej w Poitiers, który był przystankiem na drodze pielgrzymów do Santiego de Compostela. Fasada kościoła jest w niemal całkowicie wypełniona rzeźbami.

Rotunda św. Mikołaja w Cieszynie to kościoł wzniesiony na planie koła. Rotundy budowano głównie we wczesnej fazie rozwoju architektury romańskiej.

Otwory okienne nie mogły osłabiać ścian, były więc nieliczne i niezbyt wielkie. Wynikało to również z funkcji obronnej budowli, w której w razie niebezpieczeństwa mogła schronić się okoliczna ludność.


Comments

    There are no comments for this Glog.