Next-Gen

Historia liczby pi

In Glogpedia

by mwojt
Last updated 10 months ago

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Test Glog

HISTORIA LICZBY PI

Jak przybliżano liczbę pi?

Podsumowanieprojektu edukacyjnegoHistoria liczby pi

autor :M. Wojtysiak

Koło, okrąg i liczba pipl.khanacademy.org

Piosenkao liczbie piautor - escom92


Comments

    There are no comments for this Glog.