Historia Liczby Pi

In Glogpedia

by eduteacher
Last updated 5 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Toggle fullscreen Print glog
Historia Liczby Pi

HISTORIA LICZBY PI

Jak przybliżano liczbę pi?

Podsumowanieprojektu edukacyjnegoHistoria liczby pi

Koło, okrąg i liczba pipl.khanacademy.org

WierszWisławy SzymborskiejPodziwu godna liczba Pi

Piosenkao liczbie piautor - escom92


Comments

    There are no comments for this Glog.