Historia De La Informatica

In Glogpedia

by Cira13
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science

Toggle fullscreen Print glog
Historia De La Informatica

.

3ª GENERACIO MICROXIPS (O CIRCUITS INTEGRATS)· Conjunt de components electronics de l'ordinador ajuntats i reduits a tamany molt petitIBM 360

MAQUINA TABULADORA · Funciona amb targetes perforades· Registra les dades de la gent automaticament· En 1 mes fa el treball de 7 anys

TARGETA PERFORADA

.

PASCALINA

TELER

Que funcionava gracies a la

INICI DE L'AUTOMATITZACIO

HISTORIA DE LA INFORMATICA

ABAC

Primers invents creats per calcular abans de l'invencio de l'ordinador:

_________________

MARK 1 (1944)· Pesava 5 tones· Creat per desxifrar missatges codificats dels alemanys· Creat a la universitat de Harvard

ENIAC (1946)Primera maquina digital· 30 tones, mes de 6.000 interruptors i 450m2· Creada per fer calculs de balistica (Segona Guerra Mundial)·Quan es posava en marxa, la meitat de la ciutat de Philadelphia es quedava sense llum

Herman Hollerit

15 m

2,5 m

1ª GENERACIOORDINADORS GRANS, LENTS, QUE CONSUMEIXEN MOLTA ENERGIAIBM 701 (1r ORDINADOR)IBM 650 (2n ORDINADOR)

2ª GENERACIOTRANSISTOR: · SUBSTITUEIX LA VALVULA DE BUIT· TENEN EL TAMANYD'UN DITORDINADORS MOLT MES PETITS

4ª GENERACIO CIRCUIT IMPRES SUBSTITUEIX ELS CABLESREDUCCIO DEL TAMANYMICROPROCESSADOR (CPU)· CERVELL DE L'ORDINADORMOLTA MES RAPIDESA

5ª GENERACIOORDINADORS RAPIDS, PETITS, QUE CONSUMEIXEN MOLT POCA ENERGIA+ D'UN CERVELL+ RAPIDESA+ RENDIMENT

1877ELS INICIS DE LAINFORMATICA MODERNA

_________________

Contenien 18.000 valvules de buit

l__________________lQuad-Core

LES 5 GENERACIONS DELS ORDINADORS

INVENCIONS PER ACONSEGUIR ORDINADORS:- MES RAPIDS- MES PETITS- QUE CONSUMEIXIN MENYS ENERGIA


Comments

    There are no comments for this Glog.