Hinduismen

In Glogpedia

by majaborglin
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Hinduismen

_________________________________________________________________________________________________

Hinduismen har många olika gudar, ca 2 000 000. Varje liten by har sin egen gud, det är därför det finns så många. Det sägs att brahman är den ända guden men att han har många olika skepnader. Man ber till olika gudar beroende på vad man vill välsigna.

Hinduismen

Hinduismen har en slags Treenighet som säger hur världen skapades:

Brahman skaparAttribut~ lotusblomma Utseende~ fyra ansikten och fyra armarFärddjur~ svan

Vishnu kontrollerar Attribut~ snäckaUtseende~ blå och har fyra armarFärddjur~ rovfågel/ fågelmänniska

Shiva förstöraren/återställaren Attribut~ ormhalsband och ett bälte av skallarUtseende~ halvnaken och blå/gråFräddjur~ tjur

Ganesha Attribut~ blomhalsband och mönstrad huvudprydnad Utseende~ elefanthuvudFärddjur~ råtta

Kali jägarenAttribut~ svärdUtseende~ svart/mörkblå, fyra armar och rödögd Färddjur-

Andra gudar:

Religionen har ingen grundare utan är uppbyggt kunskaper och impulser. Arierna var ett folk som kom från länder nord/nordöst om nuvarande Indien. Arierna kom till floden Indus för ca 3000 år sedan. Där bosatte de sig och blandade sig med folket som redan bodde där. De blandade sina kunskaper och därmed bildades religionen.

Hinduismens heliga byggnad är templet. I templet finns det inga bestämda gudstjänster utan man går dit när man känner för det. I templet får man inte ha skor på sig och kvinnorna ska ha en sjal över huvudet. Det har man för att visa respekt mot guden. I templet gör man en ritual som kalla "puja". Man har med sig offergåvor, oftast blommor, godis eller godis. Inne i templet går man medsols medan prästen bär fram offergåvorna till altaret. Efter det så får man tillbaka offergåvorna och man är välsignad.

Hinduismens heliga skrift är "De 4 Vedaskrifterna". De är de viktigaste och äldsta texterna inom hinduismen. De är uppdelade i 4 delar.Rigveda~ innehåller verser och offerformler.Mahabarata~ innehåller Bhavadgita som är hinduismens mest älskade text.Brahmantexterna~ handlar mest om offrandets betydelse.Upanishaderna~ där står hur en hindu ska leva för att uppnå Nirvana. Det står också läran om självandvändning och karmas lag. Enligt upanishaderna är meditation det ända sättet att finna Gud.

En hindu tror på hierarki (att man återföds). Man ska samla på sig så mycket karma som möjligt eftersom att det avgör vad man ska återfödas till. Karman har några regler som man måste följa för att få bra karma.> skada inte något levande> stjäl inte> ljug inte> var inte avundsjuk> var vänlig och tålmodig

Förr i tiden delade man in hinduer i olika kast.> Präster > Jordägare, soldater och ämbetsmän> Handelsmän och hantverkare> BönderMan delades in i kasten beroende på vilken karma man hade samlat på sig i sitt tidigare liv.

Inom hinduismen är kon helig. Man får alltså inte slakta eller misshandla en ko. Det finns olika förklaringar till detta. Några är:1. Kon är en av jordens sju mödrar.2. Kon ger mjölk till de flesta barnen när inte mamman längre gör det.3. Kon ger människor livsviktiga tillgångar: mjölk (som kan bli yoghurt, smör och grädde), bränsle (torkad kospillning, urin (som förr ansågs som ett medicinskt preparat) och isolering till hus.4. En annan orsak är att det säga att alla gudar och gudinnor lever inuti kon. Så som man behandlar kon behandlar man gudarna.


Comments

    There are no comments for this Glog.