Het Broeikaseffect

In Glogpedia

by jaapaap
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology
Grade:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Het Broeikaseffect

Het (versterkt) broeikaseffect

Lisanne Vergouwen en Dide van Teeffelen

het broeikaseffect werd in de 19e eeuw ontdekt door 3 wetenschappers. In 1827 kwam Joseph Fourier erachter dat de temperatuur verandering alleen verklaard kon worden door onzichtbare warmtestraling.

Het (versterkt) broeikaseffectHet vasthouden van de zonnewarmte door de dampkring heet het broeikaseffect. Zonder broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op aarde -18 zijn in plaats van +15. Een van de broeikasgassen is CO2. De hoeveelheid CO2 neemt steeds meer toe. Door fotosynthese nemen bomen en planten CO2 op en zetten dit om in zuurstof. De balans tussen opname en afgifte van CO2 is verstoord. Er word meer CO2 afgegeven dan opgenomen, dit zorgt voor het versterkt broeikaseffect.

In 1861 kwam John Tyndall met een onderzoek dat liet zien dat waterdamp en gassen als kooldioxide warmtestraling opnamen. Hij dacht dat dat de opwarming van de aarde kon veroorzaken.

In 1896 publiceerde Svante Arrhenius dat temperatuurveranderingen op Aarde door variaties in de hoeveelheid kooldioxiden komt.

De gevolgen van het versterkte broeikaseffect in de toekomst zullen zijn dat veel planten naar het noorden moeten omdat de temperatuur stijgt. Ook zal er meer neerslag zijn omdat er meer verdampt door de hogere temperatuur en dat heeft weer als gevolg dat de grond minder vruchtbaar is.

1827

History

1950

1861

1896

toekomst

Het (versterkt) broeikaseffect in BraziliëOntbossing is een belangrijk probleem voor de klimaatverandering. In Brazilië is ontbossing verantwoordelijk voor meer dan de helft van de totale CO2 uitstoot van dit land. De ontbossing is de afgelopen jaren wel gedaald maar veroorzaakt nogsteeds een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen.De Braziliaanse regering besteed ieder jaar 1,45 miljard euro aan technieken die de uitstoot van CO2 zouden moeten verminderen. De Braziliaanse regering denkt al aan oplossingen voor de toekomst. De boeren worden voorbereid op een klimaatverandering. ”Het land is goed voorbereid om de problemen op gedegen wetenschappelijke basis aan te pakken”, zegt Eduardo Assad, secretaris Klimaatverandering van het Braziliaanse ministerie van Milieu.


Comments

    There are no comments for this Glog.