Heron poster

In Glogpedia

by saimeseki
Last updated 4 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Heron poster

Kitapları

İskenderiyeli Heron

Hayatı

Buluşları

sihirli sürahi“aeolipile” adı verilen ilk buhar türbinibir tapınak kapısının otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayan düzenektiyatro sahnesinde kullanılan özel efektlerhava ile çalışan org

En ilginç buluşlarından biri su otomatı oldu. Heron’un otomatları tapınaklarda oldukça yaygın olarak kutsal su almak için kullanıldı. Bir kişi para sekmesinde bir sikke attıktan sonra musluğun altında bir fincan yerleştirir ve makine fincana suyu ölçülü ve düzenli miktarda verirdiHeron tapınaklarda kullanılanların yanı sıra ordu ve tiyatro için de bazı makineler geliştirdi.

MechanicaMetricaPnömatika

Heron (d. MS 10-ö. MS 70), Antik Çağ'da yaşamış Yunan matematikçi ve mühendistir. Roma zamanında Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşamıştır. Antik çağın en büyük deneycilerinden biri olarak kabul edilen Heron, çalışmalarıyla Hellenistik geleneksel bilimin öncüsü olmuştur. Kitaplarının en az 13 tanesinin günümüze ulaştığı biliniyor

Saime SEKİ


Comments

    There are no comments for this Glog.