Hepatit B

In Glogpedia

by ebruaydos
Last updated 8 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health
Grade:
1

Toggle fullscreen Print glog
Hepatit B

HBV prevalansının yüksek olduğu bölgelerde en önemli bulaş şekli perinatal yoldur.Özellikle HBeAg pozitif anneden doğan bebeklerde bu risk %90’a kadar çıkmaktadır.Anneden bebeğe virüsün bulaşması in-utero, doğum sırasında veya doğumdan sonra görülebilir.

HBV enfeksiyonunu cilt ve mukoz membranlardaki yaralanmalar sonrası diğer insanlarla yakın temas sonucu oluşabilmektedir.Ayrıca HBV dış ortamda da uzun süre yaşayabilmesi nedeniyle kontamine ev aletleri yoluyla da (diş fırçası, traş makinesi vb.) bulaşabilmektedir

Perkütan yollarla bulaş özellikle intravenöz madde kullanıcılarında enjectör ve iğne ucu paylaşımı nedeniyle olmaktadır.Bu risk ilaç bağımlılığının süresine, enjeksiyon sıklığına ve paylaşılan malzemenin özelliğine göre değişmektedir.

Kan transfüzyonu yoluyla HBV bulaşı kan donörlerinde rutin HBsAg taraması yapılması ile birlikte önemli oranda azalmıştır. Ülkemizde 1991-1997 yılları arasında transfüzyon sonrası HBV bulaşma riskinin %0.6 oranında olduğu gösterilmiştir.

Seks yoluyla HBV bulaşı gelişmiş ülkelerde önemli bir bulaş yoludur.Seksüel HBV bulaşını önlemede, aşılama, tek eşli seksüel yaşam ve çok eşlilik halinde kondom kullanımı faydalı olmaktadır.

HBsAg pozitif sağlık çalışanlarından hastalara HBV bulaşı olabileceği bilinmekle birlikte, bu durum hastalardan sağlık çalışanlarına HBV bulaşmasına oranla çok daha nadir görülen bir durumdur .

HBsAg pozitif bir kişi ile korunmasız cinsel ilişki sonrası (immün negatif kişiler için) proflaksi amacıyla ilk 48 saat içerisinde HBIg (0.06 ml/kg) ve HBV aşılamasının yapılması önerilir.Şayet bu sağlanamazsa en geç 14 gün içerisinde proflaksiye başlanmalıdır

HEPATİT-B Yİ PAYLAŞMAYIN

Your text here

Your text here

HAZIRLAYANEBRU AYDOS

Your text here


Comments

    There are no comments for this Glog.