håndhygiene

In Glogpedia

by maagnhiild
Last updated 6 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health

Toggle fullscreen Print glog
håndhygiene

Håndhygiene

Ved å desinfisere hendene i 15 sek. eller vaske hendene i 30 sekunder, har man drept 99% av mikroorganismene man hadde på hendene.

Å vaske/desinfiesere hendene forebygger smitte av patogene mikroorganismer.

Det viktig å vaske/desinfisere hendene både før å etter kontakt med andre mennesker, pga. hvis de har patogene bakterier kan du smitte andre, og deg selv.

Rene hender er best!!!


Comments

    There are no comments for this Glog.