halloween

In Glogpedia

by aceipdarbo
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
English Language Learners ELL, ESL EFL

Toggle fullscreen Print glog
halloween

Ambientada na Idade Media, conta o sucedido a un mozo ao intentar compracer á súa prima na noite de difuntos.Lede esta lenda de Bécquer, seguro que vos gustará.Logo contestade ás preguntas da ficha en Drive.

Halloween

Gustavo Adolfo Bécquer

(1836-1870) Poeta e narrador pertencente ao Romanticismo. Famosas son as súas "Rimas" (86 composicións que falan sobre a poesía, o amor e a morte) e as "Leyendas", 28 narracións curtas que recrean ambientes fantásticos e misteriosos.

HALLOWEEN

El monte delas ánimas


Comments

    There are no comments for this Glog.