GRUP 4

by ericroquet20025714c8a8de8b6
Last updated 6 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
GRUP 4

EQUACIONS DE PRIMER GRAU

COM ES RESOL

EXEMPLE DE COM RESOLDRE UNA EQUACIÓ

Determinant els valors de la x.

Una equació de primer grau és una igualtat entre dos expresions que conté una o més variables.

QUE ES UNA EQUACIÓ

EXEMPLE


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.