Next-Gen

Great Ambassador Glogster EDU Rose :)

by loryrous
Last updated 6 years ago

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information

Toggle fullscreen Print glog
Great Ambassador Glogster EDU Rose :)

Текст

Творчество

Учители

Ученици

Glogster EDU е водеща световна образователна платформа за творческа изява на знания и умения в класната стая и извън нея

Glogster EDU дава технологическата възможност на учители и ученици да създават ГЛОГОВЕ - онлайн мултимедийни постери

Образование

Иновации

Забавно учене

Изразете вашите творчески идеи...

Видео

Графики

Картини

Снимки

Звук

Промяна

за контакти:

"Ние преподаваме най - добре това, което искаме да научим"Ричард Бач

Моето мото:

Ангажирайте вашите ученици

Вдъхновете към любознателност

Възбудете тяхното въображение

Споделете широко

Pround that I am in the same team and I have met a Great Ambassador Glogster EDU, Rose :)

A lot of Romanian roses for my friend from Bulgaria :) Mihaela


Comments

  • sunrise651 6 years ago

    sunrise651's avatar

    LY, Mihaela! Thanks

  • loryrous 6 years ago

    loryrous's avatar

    With welcome, my Great Ambassador Glogster EDU :)