GMO, Kloning, and Fosterdiagnostik: Bra eller daligt?

In Glogpedia

by haeunpark22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
GMO, Kloning, and Fosterdiagnostik: Bra eller daligt?

Inom etik återstår nackdelarna av alla tre tekniker, att de inte är moraliska. Att äta GMO växter är som att äta konstgjord mat, att klona djur och människor är onormalt samt att fosterdiagnostik är onödigt. Men är verkligen GMO, kloning och fosterdiagnostik lika omoralisk? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att ha flera likadana av samma individ och att kolla upp ifall ett fostret har en sjukdom och göra abort ifall hen har det, är mycket mer omoraliskt än att ändra några gener på växter och djur för bättre egenskaper.

GMO, kloning & fosterdiagnostikBra eller dåligt?

Genetik är ett stort ämne inom biologin. Inom området existerar också olika tekniker som har med gener och arvsanlag att göra. Tre stora tekniker är genmodifiering, kloning och fosterdiagnostik. Alla dessa har det varit och fortfarande är stora diskussioner om, främst i Sverige och Europa. Åsikter om utveckling av dessa tekniker är olika, synen på dem är både positivt och negativt.Men vad tycker jag om dem? Och vilken teknik är jag för och vilka emot? Denna text kommer innehålla ställningstagande, jämförelse och argumentation om de tre teknikerna; genmodifiering, kloning och fosterdiagnostik. I samband med de fyra aspekterna jag kommer att utgå ifrån är jag endast för GMO, vilket betyder att jag är emot kloning och fosterdiagnostik. Anledningen är följande:

Inledning

Etik & religion 2

Fortsättning

Etisk & religiös perspektiv

Ur ett etiskt perspektiv ligger de största fördelarna hos GMO. Med hjälp av gentekniken kan man skapa råvaror och livsmedel som är mer näringsrika än idag, detta betyder att man kanske inte behöver få i sig olika sorters mat, så som kött, fisk och grönsaker för att vara friska, utan en produkt eller råvara kan innehålla alla dessa näringsämnen. Idag dör eller blir många sjuka i u-länder av svält och brist på näringsämnen. Det beror på att man inte har råd till att köpa råvaror och mat som innehåller de olika näringsämnen som håller oss friska. Men med GMO råvaror som är konstruerade att kunna tillverka flera sorters näringsämnen kan man kanske minska svält i stora delar av världen, utan att det kostar lika mycket som det annars kan kosta. Ett klart exempel då med hjälp av "gyllene riset". Vi kan inte bara ignorera de problem som sker av näringsbrist i världen, etiskt borde vi vara med och lösa dessa problem och gentekniken kan vara den bästa, lättaste sättet att lösa svälten i världen. Visst är det möjligt att man med hjälp av kloning också kan bidra med en bättre matförsörjning i u-länder genom att klona de bästa djuren och råvarorna. Men till skillnad från GMO är kloning mycket dyrare och därför kommer det inte hjälpa särskilt mycket, vilket gör att GMO är ett bättre sätt att hjälpa matförsörjning och näringsbrist i fattigare länder.

Dock är synen på alla dessa tre tekniker negativt enligt religiösa perspektiv. Alla tre anses vara sätt att strida mot Gud, att leka gud och bryta mot de naturliga lagarna som Gud skapat. Fast till skillnad från kloning och fosterdiagnostik är GMO inte något man fixar och trixar med människor och människoliv. Det handlar mest djur och växter, man har inte nämt möjligheter av genmodifierade människor. Men däremot forskning av kloning tyder på att man skulle kunna klona människor och ämnet har diskuterats en hel del. Därmed är fosterdiagnostik något som redan idag har med människoliv att göra. Vissa metoder av fosterdiagnostik riskerar missfall och fosterdiagnostik kan också bli en anledning till ökad abort.

Till skillnad från dessa två tekniker har fosterdiagnostik ingen fördel på något sätt alls i samband med att hjälpa u-länder. Istället inriktar det sig åt flera nackdelar. Med fosterdiagnostik kan man ta reda på ifall fostret bär på sjukdomar eller andra avkommor, ifall man lägger märke till att fostret har det kan man plötsligt välja att göra abort, att ta bort fostret. Men i fattigare länder kan man inte komma åt denna teknik, vilket betyder att man inte får veta ifall barnet bär på ett sjukdom fören hen föds. Att man i vår del av värld, alltså i i-länder får välja ifall man vill ha ett sjukt barn eller inte medan man i fattigare delar av världen inte får den chansen är enligt mig orättvist. Istället för att hjälpa dem, så drar man då en tydligare linje mellan i-länder och u-länder. Detta hänger också ihop med religion. Inom många religioner är "gyllene regeln" viktig. Alltså ska man behandla andra som man själv vill bli behandlad. Med GMO kan man hjälpa de fattigas näringsbrist, men med kloning är det svårt eftersom det kostar alldeles för mycket pengar. Men fosterdiagnostik bara förvärrar saken. Inom många religioner har de rika till uppgift att hjälpa de fattiga. Tekniken fosterdiagnostik stärker möjligheter för de rika men ingen rätt till chans eller val för de fattiga.


Comments

    There are no comments for this Glog.