Glogster atoom

by bellvnte
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Glogster atoom

Atoom

De atoomkern noemt men ook de nucleon. Als men de som doet van het aantal protonen en neutronen, dan bekomt men het massagetal A.

Een atoom is opgebouwd uit een positieve atoomkern bestaande uit protonen en neutronen met daar omheen een negatieve wolk van elektronen. De lading van de elektronenwolk is precies even groot als die van de atoomkern; het atoom is als geheel neutraal van lading.

De som van de protonen is gelijk aan de som van de elektronen. Dit noemen we het atoomnummer Z.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.