Glog-presentación xénero,

by segundoesoieselvina
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Glog-presentación xénero,

"Xa desde agora, nós debemos analizar o tipo de relación que establecemos coas nosas "parellas" ou "amigos/as máis ou menos íntimos", pois tal como o montemos agora, que estamos aprendendo, así serán as nosas relacións futuras.AH! Por certo! Non é cousa só de rapazas o de ter que pensar. Os rapaces tamén son protagonistas nesa relación e todos podemos estar equivocados en cómo montar as nosas historias.O máis importante é falar, expresar cada un os seus pensamentos, dúbidas, temores, inseguridades... e poñernos de acordo."

"As mulleres que sofren a violencia teñen que decirllo a alguén de confianza, para que o poidan solucionar".

Cando unha familia ten problemas co maltrato de xénero, os fillos sofren aínda case máis cás nais".

"É fundamental a educación que se recibe nos centros educativos. Porque é aquí, onde se pode contruír unha sociedade xusta e igualitaria.

E se todos nos mentalizamos, conseguiremos desterrar este grave problema".

"Son xa 65 víctimas de morte por abuso ás mulleres este ano.No ano 2007 morreran máis de 80."

"Pouco a pouco, estase empezando a concienciar a xente deste mal social por diferentes vías : nos centros educativos, medios de comunicación, ao proporcionar casas de acollida, pisos tutelados, unidades específicas de atención en comisarías, políticas de discriminación positiva no acceso á vivenda..."

"Somos conscientes de que estamos ante un problema que nos afecta a tod@s?"

NORMALIZACIÓN

BIBLIOTECA

"O uso da violencia non esta xustificado, debemos de fuxir dunha relación na que non nos sintamos respetadas, acaso somos donos de alguén? Non lle pertences a ninguén".

"Algo cambiou xa na violencia de xénero, pois ata hai moi pouco formaba parte da vida privada das persoas e era tomado como un asunto da familia e, polo tanto privado, e que non tiña que transcender de portas para fóra".

IES ELVIÑA 2 ESO

2 ESO 2MIL13


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.