Next-Gen

Glog from Wałbrzych PL Jun 09 2015

by You,
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Glog from Wałbrzych PL Jun 09 2015

Kultura arabska

Arabowie wyznaja głównnie trzy wiary:1) Islam sunnicki2) Szyizm3) Chrześcijanizm

Zawdzięczamy im rozwinięcie filozofi, medycyny, matematyki, astronomi, geometrii, algebry i arytmetyki oraz cyfry arabskie.

Najwięcej w Arabi jest wyznawców Islamu. Jest to religia monoteistyczna opierająca się na wierze w Allaha. Jej założycielem był Mahomet, którego czyny zostały spisane w sunnie. Wyznawcami tej religii są muzułmanie. Ich świętą księgą jest Koran. Obowiązuje ich pięć filarów Islamu.

Islamskie wierzenia zabraniają przedstawiania ludzkich postaci i zwierząt na rzeźbach i malowidłach aby uniknąć oddawania im czci. Arabowie używają więc do ozdabiania roślin w postaci arabesków.

Bardzo ważny w wierze islamskiej jest dżihad czyli "święta wojna". Arabowie czuli sie więc zobowiązani do podbijania innych terytorii. Podbili Syrię, Palestynę, część Azji mniejszej, Egipt, Iran i Irak. W okresie dalszych podbojów zajęli część Indii, Hiszpanie i Afrykę Połnocną.


Comments

    There are no comments for this Glog.