Glog from Stip MK Apr 03 2016

by nbpaneva
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Glog from Stip MK Apr 03 2016

Користење на дигиталните содржини и алатки во наставата по македонски јазик

Влијание: - Зголемување на компјутерската писменост,- користењето на дигиталните содржини како извор на самостојно стекнување на знаења,- подобрување на читањето со разбирање и детската фантазија- збогатување на зборовниот речник, мотивираноста и вниманието на ученикот.- подобрување на изразувањето, вањето на детската фантазија- развивањето на детската фантазија

Дигитални приказни, сложувалки,анимацииквизови,текстови,слики,тестови, стрипови

http://www.toondoo.com https://www.storyjumper.com/book/index/21700688/untitledhttps://storybird.com http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2dfd24c6fa49http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb01_560a804b62b49http://linoit.comWord.com http://stepbystep.org.mk/mk/bibliotekahttp://www.jigsawplanet.com/


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.