Glog from Kuala Lumpur MY Aug 25 2015

In Glogpedia

by dbh61000
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Glog from Kuala Lumpur MY Aug 25 2015

sebelum kedatangan Barat

ADAT PEPATIHNANING & N.912 SUKUKETUA-LEMBAGADATUK PEPATIH NAN SEBATANGMATRILINEAL

PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

PERUNDANGAN

IstanaMasjidSurau- terhad gologan bangsawan di Istana- pendidikan semua peringkat

Pendidikan formal

ADAT TEMENGGUNGBERTEPATAN DENGAN HUKUM ISLAMDATO KETEMENGGUNGANPATRILINEAL

Dalam institusi keluarga3PNilai-nilai moral, pantang larang, nilai agamaPemerhatian, Cerita lisan, Pantun ,Teka-teki, Peribahasa.

Video

Pendidikan Tidak Formal

Gelaran sultanKonsep Daulat Nasab keturunan SultanInstitusi berdasarkan warisanDibantu oleh Ulama

PENTADBIRAN

ABLUA

UNDANG-UNDANGBERTULIS

Peraturan @ hukum masyarakatcth Hukum Kanun Melakauu Laut MelakaHINDU- Hukum Kanun Manu

UNDANG-UNDANG TIDAK BERTULIS


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.