Glog from ES Apr 18 2016

by emmita3ds5714c87930136
Last updated 6 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Number Operations

Toggle fullscreen Print glog
Glog from ES Apr 18 2016

Equacións de primer grau

Emma Carmona Silvia SanchezXavi Sanchez

Que es una equación ?

Es una igualdad con el objetivo de calcular el valor de x.

Que cal fer per resoldre una equació ?

Tenemos que aislar la x.

Aqui hos dejo un ejemplo de una equación de primer grado.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.