Next-Gen

Glog-8322

by You,
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Glog-8322

Kolindsund

Kolindsund under afvandingenI 1869 lægges der planer om at dræne Kolindsund. Oprindeligt var det planen at tørrer den vestlige del af sundet ud ved at bygge en dæmning tværs over søen. Projektet måtte opgives efter kort tid, da søbunden på stedet hvor dæmningen skulle anlægges var så blød, at fyldjorden blev syget i dybet hurtigere end de kunne lægge nyt jord på bunden. Planerne måtte derefter lægges om, og projektet blev udvidet til hele Kolindsund.

Det var viborgensiske embedsmænd, Kammerraad Grove, vandinspektør Dalberg, landinspektør Ulrick og fuldmægtig Mønsted, der stod for projekteringen.Pengene til projektet kom fra nogle ukendte københavnere.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.