G.G.Š.O JUČER

by gabra97
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
G.G.Š.O JUČER

Iz Državne srednje tehničke škole osnovane 1946. godine, nakon 12 godina postojanja izdvaja se i počinje s radom Tehnička škola «Ruđer Bošković» sa smjerovima: - arhitektonski - građevinski - kemijski

GGŠO "JUČER"

U ovom obliku i pod tim imenom škola radi do 1968. godine, kada su osnovana dva centra za odgoj i obrazovanje: Građevinski školski centar Kemijsko - prehrambeni školski centar

Građevinski školski centar Osijek prestao je s radom osnivanjem Građevinske tehničke škole Osijek , kada su sva sredstva, prava i obveze i svi radnici prešli na novoosnovanu školu, koja je u sudski registar upisana 23. travnja 1993. godine.

Arhitekt : Dragutin KapunGodine 1996. škola mijenja naziv. Promjena naziva registrirana je 7. ožujka 1996. te je od tada službeni naziv škole Graditeljsko-geodetska škola Osijek.

Nakon završetka Domovinskog rata i priznavanja Republike Hrvatske, školsku godinu 1992./93. smo započeli ponovo u svojoj školskoj zgradi u Osijeku, Drinska 16a, otklanjajući posljedice ratnih šteta i oštećenja na objektima škole.

ŠKOLSKA GODINA 2015./16. IZRADIO :FILIP GABRIĆ 4.A/4 MENTORICA:BRANKA FREY D.I.A.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.