GG Glog

by EgeYarenci
Last updated 4 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
GG Glog

HÜCRE

1) Hücre zarı 2) Sitoplazma 3) Çekirdek

Hücre 3 kısımda incelenir :

1)Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. 2)Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş görürler. 3)Hücreler bölünerek çoğalırlar. 4)Tek hücrelilerde bütün olaylar hücre içerisinde gerçekleşir.5)İş bölümü ve doku oluşumu yoktur.6)Çok hücrelilerde bütün olaylar hücre grupları arasındaki iş bölümü ile olur.7)En basit çok hücreli yada en karmaşık tek hücreli Volvox’ tur. 8)Volvox' ta işbölümü vardır ama doku oluşumu yoktur.9)Tek hücrelilerin oluşturduğu topluluğa koloni denir. 10)Bilinen en büyük hücre deve kuşu yumurtasıdır. Bilinen en uzun hücre ise sinir hücresidir.


Comments

    There are no comments for this Glog.