Geometrien i La Sagrada Familia

In Glogpedia

by rikkebera
Last updated 6 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Geometry

Toggle fullscreen Print glog
Geometrien i La Sagrada Familia

"Helikoideformerne er uendelige og stiger uophørligt mod det høje, som evigheden; det er som det åndelige liv hos de sjæle, der kontemplerer Gud, det uendelige væsen." Gaudí

Der indgår mange tredimensionelle geometriske figurer i La Sagrada Familia. Eksempler er omdrejningshyperboloiden og helikoiden. Gaudí brugte geometrien til at gengive naturens former.

Rikke B, Behrad og Sille

Geometrien iLa Sagrada Familia

Sideskibet

Gaudís gipsmodel af et sideskibsvindue


Comments

    There are no comments for this Glog.