[2015] Marta Hernández: geodinàmica interna

In Glogpedia

by msuils
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
[2015] Marta Hernández: geodinàmica interna

Geodinàmica interna

Què és? On s'inicia?La geodinàmica interna és originada per forces que actuen des de l'interior de la Terra (forces andojenes o tectòniques). S'inicia a l'astenosfera i desplaça encontra de la gravetat. Aquesta geodinàmica està relacionada amb la formació de muntanyes, altiplans i serrelades.

El mesurament dels terratrèmols es realitza a través d'un sismògraf, el que registra la vibració de la Terra produïda pel sisme (sismograma). Ens informa la magnitud i la durada.El seu registre es pot tipificar en dues escales: Mercalli i Ritcher.

1586 Magnitut 8.6

1966 Magnitut 8.0

1940 Magnitut 8.2

1746Magnitut 8.8

1974 Magnitut 8.1

Lima: Els terratrèmols més violents al temps total

Què és un sisme?

Què ès una falla?

Destroces d'un terretrèmol

video dels efectes d'un terretrèmol

Guiseppe Mercalli


Comments

    There are no comments for this Glog.