Geodinámica Interna

In Glogpedia

by msuils
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
Geodinámica Interna

GEODINÀMICA INTERNA

Les capes de la Terra

Els volcans

Els terratrèmols

Els volcans són punts en l'escorça terrestre pels quals surt magma.

L'activitat volcànica pot ser efusiva o explosiva.

Es pot saber que un volcà entrarà en erupció quan hi ha petits terratrèmols, canvia la inclinació del terreny, augmenta l'emissió de gasos o puja la temperatura de l'aigua.

El focus o hipocentre és el punt de l'interior de la terra on comença el terratrèmol.

Les ones sísmiques són l'energia alliberada del focus.

La seva magnitud es mesura amb l'escala de Richter i la seva seva intensitat amb la MSK.

L'epicentre és el punt de la superfície més proper al focus.

Els terratrèmols s'enregisrten amb un sismògraf.

Es mouen a causa dels moviments de convecció

Les dorsals oceàniques són un relleu estret que es formava en un límit divergent al fons de l'oceà.


Comments

    There are no comments for this Glog.