Genom Czlowieka

In Glogpedia

by 5672f8e8649045672f8e878dc0
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Genetics
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Genom Czlowieka

GENOM CZŁOWIEKA

1.Genom człowieka – genom gatunku Homo sapiens.Składa się z 22 diploidalnych autosomów, 2 allosomów oraz MtDNA. Chromosomalny genom zawarty jest w jądrze w 23 parach chromosomów. Całkowita ilość informacji genetycznej zawartej w genomie człowieka jest mniejsza niż 800 MB.Autosomy oznaczane są kolejnymi numerami od 1 do 22.Allosomy to X i Y.Kompleksowym badaniem ludzkiego genomu zajmowali się naukowcy w ramach Human Genome Project.

2. Historia projektu poznania ludzkiego genomu. Głównym celem tego projektu było poznanie kolejności ułożenia ( sekwencji ) par nukleotydów, które budują ludzki DNA.W 1990 roku Narodowy Instytut Zdrowia w USA ( National Institutes of Heath ) oraz Departament Energii w USA( United States Department of Energy ) były instytucjami, które przyczyniły się do powstania projektu. Instytucje te przeznaczyły 3 miliony dolarów na Projekt Genomu Człowieka. Ówcześnie zakładano , że genom ludzki zostanie w pełni poznany przed rokiem 2005 , a więc w ciągu niecałych 15 lat. Wraz z ogłoszeniem tego wielkiego projektu pojawili się chętni do współpracy naukowcy z różnych krajów. Naukowcy, którzy włączyli się do projektu pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Francji i Chin.Proces poznawania ludzkiego genomu została usprawniony dzięki dużemu rozwojowi technik związanych z sekwencjonowaniem DNA. W roku 2000 przedstawiony został szkicowy opis genomu ludzkiego. To niezwykle istotne wydarzenie w dziedzinie nauki zostało ogłoszone w czasie konferencji prasowej premiera Wielkiej Brytanii Tonego Blaira oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych - Billa Clintona.Wydany 14 kwietnia 2003 roku dokument potwierdzał zsekwencjonowanie 99% całego genomu ludzkiego z prawie stuprocentową trafnością ( 99,99% ).

3. Zalety projektu- szybkie diagnozowanie chorób- określanie tendencji niektórych osób do zachorowań na daną chorobą (obecnie już wykazano, że niektóre geny rzeczywiście związane są z występowaniem u niektórych osób podatności na pewne zachorowania; dotyczy to między innymi takich chorób jak nowotwory, oraz choroby układu krążenia)- eliminacja genów odpowiedzialnych za powstawanie chorób- pokrewieństwo osobników- stało się możliwe dopasowywanie leków (indywidualnie do pacjenta)

4. Wady projektu.- ludzie boją się obcych genów w żywności i hodowli transgenicznej, bo nie znamy ujemnych stron takich hodowli- możliwość manipulacją genów w genomie człowieka przez ludzi bardzo bogatych lub przez ludzi nieetycznych, którzy mogli by to wykorzystać dla własnych celów lub przeciwko drugiemu człowiekowi


Comments

    There are no comments for this Glog.