Fyzika: Ohmův zákon

In Glogpedia

by tomasprouza
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Fyzika: Ohmův zákon

a) Jak jsou zapojeny rezistory?b) Jaký je výsledný odpor rezistorů?

Ohmůvzákon

Zápis do sešitu

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

a) Jak jsou zapojeny rezistory?b) Jaký je výsledný odpor rezistorů?


Comments

    There are no comments for this Glog.