Fruit

In Glogpedia

by Ljudmilapetr
Last updated 5 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Nutrition

Toggle fullscreen Print glog
Fruit

Viimastel aastatel II tüüpi diabeet levib laste ja noorukite sees;Peamised põhjused: elustiil ja toitumise kultuur;Kooliõed ebapiisavalt motiveerivad õpilasi eluviisi parandama;

Uurimistöö eesmärk on kirjeldada kooliõe rolli II tüüpi diabeedi esmasel ennetamisel kooliõpilastel. Uurimistöö ülesanded:1.Kirjeldada II tüüpi diabeedi riskitegureid kooliõpilastel. 2.Kirjeldada kooliõe tegevusi II tüüpi diabeedi ennetamisel kooliõpilastel.

Kooliõde konsulteerib õpilasi ja lastevanemaid tervisliku toitumise, regulaarse liikumisaktiivsuse ja elustiili parandamise küsimustel. Kooliõde soovitab ülekaalulistele õpilastele muutuda elustiili aktiivsemaks.

Kooliõpilase tervislik valik

Käesolev uurimistöö on kirjanduse ülevaade; Töö koostamise etappideks olid: uurimisprobleemi sõnastamine ja eesmärgi püstitamine, teemakohase kirjanduse otsimine, kirjanduse läbitöötamine, tõlkimine ja refereerimine;

Kooliõe tegevus II tüüpi diabeedi ennetamisel õpilastel:-Tervisedendus koolis;-Ülekaalulisuse ja rasvumise hindamine;-Riskirühmade moodustamine;-Töö lastevanematega, motivatsioon.

Sissejuhatus

Eesmärk ja

ülesanded

Meetod

Tulemused

Kokkuvõte

Lisainformatsioon:ljudmilap2003@yahoo.com

Autorid:Ljudmila Schmidt,Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane, RN.Kadri Kööp,Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud, RN.

Kasutatud

1. Fischetti, N. (2015). Correlates among Perceived Risk for Type 2 Diabetes Mellitus, Physical Activity, And Dietary Intake in Adolescents. Pediatric Nursing. 41(3): 126-131.2. Tanda, R., Salsberry, P.J. (2012). Integrating Risks for Type 2 Diabetes Across Childhood: A Life Course Perspective. Journal of Pediatric Nursing , 27, 310–318.3. Valde, J.G. (2011). Community Program to Prevent Diabetes in School Children. Journal of Community Health Nursing, 28:215–222.

kirjandus


Comments

    There are no comments for this Glog.