Fremstilling af bioethanol

In Glogpedia

by andreeajo
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Fremstilling af bioethanol

I forsøget brugte vi fire substrater: glukose, maizenamel, halm og celluose (i form af toiletpapir).Efter to døgn i varmeskabet ved 50 grader:Alle glas fik en tykkere konsistent, med undtagelse af glukosen.Efter varmeskabet (igen) i én time og ved 37 grader:Alle propper var sprunget af, undtaget den med celluose i. Propperne sprang af pga. for meget kuldioxid.

Der forventes at være en større mængde kuldioxid i 1. generationsethanol.

Bioethanol

Fremstilling af bioethanol

Trin 1: Glykolysen - det foregår i cellens cytoplasma, hvor glucosen nedbrydes til to molekyler pyrodruesyre eller pyruvatTrin 2: Decarboxylering - her vil molekylet miste et eller flere carbon-atomer Trin 3: Krebs' cyklus - sker i mitokondrierne. De to pyruvat omdannes. Trin4: Respirationskæden - denne omsætning sker i også mitokondrierne.

Omsætning af kulhydrater

Hypotese

Resultater

Konklusion

Bioethanol fremstilles CO2-neutralt og udvindes af afgrøder. Når man vil fremstille bioethanol, er der især to metoder som kaldes 1. og 2. generation af bioethanol. 1. generationsethanol bliver produceret fra afgrøder fra landbrug, eks. majs, korn eller sukkerrør - de er lidt tilgængelige. 2. generationsethanol kommer fra restprodukter fra landbruget, hvilket kunne være halm og savsmuld.

Det kan konkluderes at, der fremstilles mere kuldioxid ved 1. generationsethanol. Denne metode kan bruges mange steder i hele verden, og er i princippet et godt alternativ til fossile brændstoffer. Men fordi der bruges fødevarer til denne produktion, skabes der et moralsk dilemma, eftersom mange mennesker dør af sult rundt i verden.

Bioethanol er et biobrændstof og kan anvendes som supplement til benzin.


Comments

    There are no comments for this Glog.