Fremstilling af Bioethanol

In Glogpedia

by azracamo
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Fremstilling af Bioethanol

Fremstilling af Bioethanol

Bioethanol har en kobling til Ethanol i og med at de Bioethanol har den samme kemiske formel som det traditionele Ethanol. Bioethanol bliver brugt som brændstof til transport. Bioethanol fremstilles ved at man laver en forgærring af det suker som vi finder i næsten alle planter og afgrøder, vi kender til. Indenfor bioethanol kender vi to grupper, 1. generation og 2. generation.Men hvad vil det egentlig sige at der er en 1. generation og 2. generation?Vi har under vores forsøg gjort brug af både 1. generation, men også 2. generation, og med at vores gæringsproces er lavet ud fra stivelse og glukose, de hører til 1. generation.Derudover har vi også gjort brug af halm og toiletpapir, som hører til den modsatte generation, nemlig 2. generation.

Forsøgets resultater + konklusionDet er glukose og stivelse, som danner mest CO2, glukose danner 5 ml og stivelse danner 4 ml CO2.Glukose og stivelse hører begge to under 1. generation, ud fra dette kan vi konkludere at det er langt lettere at lave bioethanol ved 1. generation, i og med at de ikke skal gå igennem en lang nedbrydningsproces, ligesom de skal i 2. generation, hvor halm og celullose, som ikke er nær så lette og nedbryde, netop fordi de skal igennem denne lange nedbrydninsproces.

Vi forventer, at glukose laver mere CO2 end de andre opløsninger, i og med at glukose ikke skal igennem en nedbrydningsproces. De andre opløsninger skal nedbrydes til glukose først. Vi får derfor mest ud af 1. generations - bioethanol.

Hvad er Bioethanol?

Hypotese til forsøget

Fakta:1. generationFremstiller bioethanol fra stivelse og sukkerholdige produkter- Sukkerør, majs, hvede og korn

2. generationFremstiller bioethanol fra fibreholdige restprodukter- Halm, træ, papiraffald og rester fra landbrug

MERE BÆREDYGTIG!!!

Omsætning af kulhydrater:- Kulhydraterne nedbrydes først- Glukosen optages i blodet- Glukose får energi - Når glukosen nedbrydes i organismen bliver det omsat til ATP- ATP leverer energien til cellens energikrævende processer- I cellernes omsættes det via:Glykolyse: glucose - 4ADP + Pi --> pyruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2H+Decarboxylering: 2pyrovat --> 2CO2 + NADH + 2H+ + 2 acetyl CoAKreb's cyklus: 2 acetyl CoA + 6 H2O + 2 GDP + 2 Pi --> 6 NADH + 6 H+ + 2 FADH2 + 2 GTP + 2 ATP + 4 CO2

Kulhydrater?- Indtages gennem føden- Findes i brød, ris, kartofler og sukker- Brændstof for organismen- Byggestof for cellen


Comments

    There are no comments for this Glog.