Fremstilling af bioethanol

In Glogpedia

by siwmelchiorsen
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Fremstilling af bioethanol

For omsætningen af kulhydrat må substrater/kulhydrater der er di- og polysakkarider først spaltes til monosakkarider(fx glukose) af enzymer. Herefter skal kulhydraterne omsættes til ATP-energi som cellerne så kan optage og bruge til deres arbejde. Monosakkariderne diffunderer via. blodet over i cellerne. Omsætningen af kulhydrater kan ske på 2 måder:Hvis der er ilt tilstede kan energiomsætningen ske aerobt, hvilket vi kender som respiration, her er ilt altså den begrænsende faktor. Dog kan energiomsætningen af kulhydrat også ske uden ilt, denne proces kaldes anaerob energiomsætning, eller bedre kendt som gæring. Fordelen ved den anaerobe energiomsætning er, at den går stærkere end den aerobe energiomsætning, dog produceres der mindre energi i form af ATP ud fra den anaerobe energiomsætning, hvor der produceres 2 ATP, end hvad der produceres ud fra den aerobe energiomsætning hvor der produceres 30 ATP.Den anaerobe energiomsætning sker i muskler og hos svampe(gær) og bakterier. I vores forsøg vil vi fremstille bioethanol ud fra substraterne via en gæringsproces, derfor tilføjer vi i vores forsøg også gær til substraterne.

Bioethanol er substrater der via. gæring er omdannet til ethanol, som så kan bruges til brændstof. Der findes 2 typer bioethanol, hhv. 1-generations og 2-generations, også omtalt som 1G og 2G1G-bioethanol er lavet på baggrund af landbrugsafgrøder såsom hvede og sukker. Man benytter dermed jord til dannelsen af bioethanol, der ellers kunne have været brugt på at dyrke fødevarer. Derfor er denne type bioethanol også problematiseret, da folk verden over sulter, og spørgsmålet om hvorvidt det er etisk korrekt derfor kan rejses. 2G-bioethanol er derimod lavet på rester fra landbruget, såsom halm, savsmuld mm. Dermed er bioethanolen her lavet af typen af affald fra landbruget der altså kke kan bruges til mad, dvs. man genbruger dermed og konkurrerer ikke med fødevareproduktionen.

- Det formodes at der vil dannes mest CO2 ud fra 1G-bioethanol end 2G-bioethanol, fordi glukose og stivelse(1G-bioethanol) er nemmere at nedbryde end halm og toiletpapir der består af cellulose(2G-bioethanol)- Derudover formodes det, at der vil dannes mest CO2 ud af halmen end toiletpapiret, fordi enzymet cellulase, der skal nedbryde halmen og toiletpapiret, kan gå direkte i gang med nedbrydningen af cellulosen i halmen, hvilket den ikke har samme mulighed for hos cellulosen i toiletpapir, da der i toiletpapir er 'fyldstoffer' der kan forstyrre nedbrydningen.- Da gæret kun kan bruge monosakkarider til gæring, forventes det at glukosen vil lave mere CO2 end de andre substrater, da glukosen er monosakkarider fra start af, og der derfor ikke kan gå noget afsubstratet 'til spilde' som ikke blev lavet til monosakkarider i nedbrydningen og som derfor ikke kan indgå i gæringen.

Hypoteser

Omsætning af kulhydrat

Resultater: Den dannede CO2 hos de forskellige substrater:Glukose(1G): 9,5 mL x2=19 mL CO2 - Ganget med 2, fordi mængden var halveret i forhold til de andre, vi havde dog blot 2 mL væske i sprøjten herStivelse(1G): Over 5 mL CO2 - sprøjtens låg var sprunget af grundet trykket fra CO2'enHalm(2G): 3 mL CO2Cellulose(2G): 0,5 mL CO2Konklusion: Ud fra forsøget kan vi bekræfte vores 3 hypoteser. Det ses ud fra forsøgsresultaterne, at glukose rigtig nok dannede langt mere CO2 end de andre substrater. Derudover ses det ligeledes, at halmen dannede mere CO2 end cellulosen(toiletpapiret) og at der blev dannet mest CO2 ud fra 1G-bioethanolen end 2G-bioethanol.

Resultater & konklusion

Fremstilling af bioethanol(Siw Melchiorsen)

Bioethanol


Comments

    There are no comments for this Glog.