Fotosíntesis

In Glogpedia

by jadai
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cycles & Processes

Toggle fullscreen Print glog
Fotosíntesis

Les plantes a diferència dels humans i els animals, tenen una nutrició autòtrofa, ja que fan la fotosíntesi i utilitzen la llum del Sol, l'aigua, el diòxid de carboni i la clorofila de les fulles, per crear el seu aliment i nutrir-se.

FOTOSÍNTESIS

Les plantes tenen diverses parts i cadascuna té la seva funció.

2Quan la saba bruta arriba a les fulles, una part de l'aigua s'evapora, mentre que entren el diòxid de carboni, per les estomes i la llum solar, gràcies a la clorofila.

1Agafen la saba bruta (aigua i sals minerals)per les arrels i llavors, la condueixen pel xilema fins a les fulles.

4La saba elaborada (matèria orgànica), es reparteix per tota la planta a través del fluema. Així la planta té energia i pot fabricar el que necessiti.

3Quan a les fulles ja hi ha la saba bruta, el diòxid de carboni i la llum del sol, llavors es fa la fotosíntesi. Així se n'obté glucosa (matèria orgànica) i oxigen.

Vídeo i cançó per aprendre què és la fotosíntesi!

A part de la fotosíntesi, les plantes fan un altre procés molt important: la respiració. Consisteix en degradar la matèria orgànica. Durant aquest procés, es necessita oxigen i s'obté diòxid de carboni i energia.


Comments

    There are no comments for this Glog.