Fosterdiagnostik

In Glogpedia

by haeunpark22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik är medicinska undersökningar av ett foster. De allra flesta barn föds friska, men hos runt 2% av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd sjukdom eller störning. Man har därför alltid rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter. Fosterdiagnostik innebär att man genom olika undersökningar, bland annat ultraljud, kan se hur fostret utvecklas och om de har vissa sjukdomar eller missbildningar, alltså om vilka risker och begränsningar som finns med fostret. Vilken metod man vill använda bestäms av föräldrarna.

Allra vanligaste metod för fosterdiagnostik är ultraljud, som erbjuds av läkare till alla gravida kvinnor runt graviditetsvecka 18. Ultraljudsundersökningar kan göras någon annan gång under en annan period, för att se ifall fostret mår bra eller så kan det göras flera gånger ifall man misstänker att graviditeten inte är som den ska. En annan metod är KUB, en undersökning kombinerat med ultraljud och blodprov, då man lämnar ett blodprov som mäter vissa graviditetshormoner och också genomgår en ultraljudsundersökning mellan veckorna 11-14. Metoden KUB används för att beräkna sannolikheten att fostret har Downs syndrom eller andra ovanliga kromosomförändringar. KUB är endast en beräkning av sannolikhet, som inte är så säker.

Vad är fosterdiagnostik?

Ultraljud & KUB

Användningsområde

Däremot två metoder som har större sannolikhet är fostervattenprov och moderkaksprov. Fostervattenprov får göras tidigast under graviditetsvecka 15 och genomförs genom att läkaren sticker in en tunn nål och suger upp en liten mängd fostervatten som analyseras. Fostervattenprov har en högre sannolikhet men däremot ger en ökad risk för missfall. Moderkaksprov är ett alternativ för gravida som har vissa ärftliga sjukdomar eller hög sannolikhet till att fostret får kromosomförändringar. Detta får genomföras redan under graviditetsvecka 11 och genomförs på samma sätt som fostervattenprov, därmed har också risker till missfall.

Däremot två metoder som har större sannolikhet är fostervattenprov och moderkaksprov. Fostervattenprov får göras tidigast under graviditetsvecka 15 och genomförs genom att läkaren sticker in en tunn nål och suger upp en liten mängd fostervatten som analyseras. Fostervattenprov har en högre sannolikhet men däremot ger en ökad risk för missfall. Moderkaksprov är ett alternativ för gravida som har vissa ärftliga sjukdomar eller hög sannolikhet till att fostret får kromosomförändringar. Detta får genomföras redan under graviditetsvecka 11 och genomförs på samma sätt som fostervattenprov, därmed har också risker till missfall.

Fostervattenprov & moderkaksprov

Fosterdiagnostik används vid vård inom graviditeten. Fosterdiagnostik, mest då metoden ultraljudsundersökning används för att kontrollera hur graviditeten utvecklas, hur lång tid som graviditeten pågått samt för att beräkna när barnet kommer att födas. Men också för att se hur många foster det finns i livmodern, kanske det är en tvilling och också kontrollera att det inte är något fel på moderkakans placering i livmodern. Med dem andra metoderna används fosterdiagnostik också till att kontrollera ifall fostret kan ha sjukdomar, missbildningar eller andra risker. Också för att se hur stor sannolikheten är för att fostret kan ha kromosomförändringar, bland annat då Downs syndrom.

Källor:so-rummet.se1177.sene.seakademiska.sehenrikbranden.segenetik.nurespektlivet.se


Comments

    There are no comments for this Glog.