Forsøg - bioethanol

In Glogpedia

by sofie3c
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Experiments
Grade:
8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Forsøg - bioethanol

Forventningen er, at 1. generation (stivelse og glukose) giver mere CO2 end 2. generation (halm og toiletpapir). Det skyldes, at 1. generation er lettere at spalte og dermed er der flere glukose-molekyler, som kan reagere med gæren og danne ethanol og CO2.

Hypotese

Der findes to former for bioethanol - 1. og 2. generation.1. generation laves direkte af landbrugsafgrøder, f.eks. hvede.2. generation laves af rester fra landbruget, som ellers ikke bruges, f.eks. halm.Det betyder altså, at 2. generations bioethanol er mest bæredygtig, idet der bruges nogle restprodukter, som ellers ville blive smidt ud.

Hvad er bioethanol?

Før kulhydraterne fra maden kan omsættes skal de nedbrydes til glukose. Dette sker i fordøjelsessystemet. Derefter foregår omsætningen i grove træk således:1) Glykolysen nedbryder glukose til pyruvat. Dette foregår i cellens cytoplasma.2) CO2 fraspaltes fra pyruvat og binder til Coenzym A (et hjælpeenzym) ved decarboxylering. Dette danner Acetyl-Coenzym-A.3) I Krebs' cyklus omdannes Acetyl-Coenzym-A til CO2 og oxaloacetat.4) I respirationskæden tilføres vand og ilt, som danner vand.Desuden dannes der ATP i glykolysen, decarboxyleringen og Krebs' cyklus, så der i alt dannes 30 ATP ved omsætningen af glukose.

Omsætning af kulhydrater

ForsøgBioethanol

I forsøget undersøgte vi, hvor meget CO2 der blev dannet i sprøjter med glukose, stivelse, halm og toiletpapir (cellulose).Glukose: 19 ml Stivelse: +10 ml- der blev dannet så meget at enden sprang af sprøjtenHalm: 3 mlToiletpapir: 0,5 mlUd fra forsøget kan vi altså konkludere, at 1. generation (glukose og stivelse) danner mere CO2 end 2. generation (halm og toiletpapir). Når 1. generation danner mere CO2, må man antage, at de også danner mere ethanol.Forsøget viser altså problemet med 2. generation - nemlig at der ikke dannes lige så meget ethanol som med 1. generation.

Resultater og konklusion

Før

Efter

Under


Comments

    There are no comments for this Glog.