for Stella

by sunrise651
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
for Stella

class

class

reading

Test preparation

reading

numbers 100

Test preparation

a/an

alphabet

have/has got

За Тест 3 да се упражнят:

have got/has got

в съобщителни, въпросителни и отрицателни изречения и краткиотговори

numbers 1-100

изписване и слушане с разбиране

How much is...?It's.....

да се упражнят с писане въпроси и отговори на тези изрази

Unit 15

да се изпитат неизпитаните ученици да четат урока

направете упр. от теста в тетрадките

на глога има линкове (Адженда) - проследете ги

Да се знаят вички букви с писане и говорене, както и двете думички към тях

Работа в учебника по този урок и проверка на работна тетрадка! Диктовка на букви.

Flipped Classroom

За ваканцията - да се работи в речниците - всички изучени думи от уроците да се напишат - за 2-ри клас от урок 1 до урок 14, за 3-ти клас от урок 1 до 16

За Тест 2 да се упражнят:


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.