[2015] Mireia Mariño: Fons Sorrencs

In Glogpedia

by rosamfdez15
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Experiments

Toggle fullscreen Print glog
[2015] Mireia Mariño: Fons Sorrencs

Són fons que estan formats per partícules que poden tenir diferents tamanys i a simple vista el seu aspecte pot ser bastant monòton i empobrit, ja que el seu uniforme relleu es pot observar bastant despoblat. És una zona que sempre està envoltada d'aigua.

És un ecosistema humit, en l'aigua hi ha molt d'oxigen i hi ha força llum.

Fons sorrencs

En aquest mitjà predominen les algues marrons, que són més dures i que resisteixen millor la força de l'onatje, que pot arrossegar grans quantitats de sorra.

Flora

·Les anémones estan proveïdes de gran nombre de tantacles amb cèl·lules urticants. Són pòlips, que un animal pròpiament dit.·Les donzelles, acostumades a aquests fons sorrencs són una especie gregària hermafrodita.s'alimenten principalment de mol·lucs, crustacis i poliquets i solen enterrar-se en la sorra per passar la nit

Fauna

Descripció

Clima

Distribució


Comments

    There are no comments for this Glog.