Fiziksel ve kimyasal degisimler

In Glogpedia

by symcglr
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Fiziksel ve kimyasal degisimler

FİZİKSEL DEĞİŞİMLERMaddenin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir.Bu özellikler; boyut, fiziksel hal, yoğunluk, setlik, erime ve kaynama noktaları, çözünürlük gibi özelliklerdir.Fiziksel özelliklerin zayıf etkileşimler ile ilgili olduğu hesaba katılırsa, burada sadece zayıf etkileişimler ortadan kalkar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER

.KaKağıdın yırtılmasıBuzun erimesiCamın kırılmasıKarpuzun kesilmesiEkmeğin dilimlenmesiPatatesin soyulmasıHavucun rendelenmesiMumun erimesiBardağın çatlaması

KİMYASAL DEĞİŞİMLERMaddenin kimyasal özelliklerinde meydana gelen değişmelerdir.Yanıcı ve yakıcı olma,kimyasal reaksiyona yatkınlık, asit-baz ile etkileşim kimyasal özelliklerdendir.

Kömürün yanmasıDemirin paslanmasıElmanın çürümesiBitkilerin fotosentez yapmasıEkmeğin küflenmesiSuyun elektroliziBesinlerin sindirimi

Kimyasal Değişimler

Experiment

Fiziksel Değişim Örnekleri


Comments

    There are no comments for this Glog.