[2015] magnus fjukstad (Norsk vg2 Fiske og fangst): Fiske og Fangst

In Glogpedia

by maritkarlsen
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
[2015] magnus fjukstad (Norsk vg2 Fiske og fangst): Fiske og Fangst

Fru Inger er skole båten til Frøya vgs.det er en båt du er mer ute i 1. Året på narurbruk, men vi på Fiske og Fangst er ute 3-4 gang i halvåret. Båten er mer egnet til oppdrett en fiske men, Skolen har garn og utstyr til garn vi har satt garn 2-3 ganger. Fru Inger har også utstyr til snurrevad men de kan ikke å bruke det.

SKOLEVi på fiske og fangst er den kalassen med mest eksamener på hele skolen.For at vi tar kystskipperen så er det veldig mye teori.Alt fra fiske biologi til båten stabilitet og til å skrive krimhistorie i norsk.

skolearbeid.vi på fiske og fangst har ganske få fag men vi har ganske mye jobb innen hvert enkelt fag. Vi har mange snille lærere og fellesfag lærene forandrer oppgavene slik at det passer til fiske og fiske biologi. Vi holder på med noe som er realtert til sjøen hele året.

Praksis.Vi har 2 praksis perjoder på fiske og fangst. Vi har en på høsten og en på tilig våren. De varer ca 3-4 uker men det spørt på båten man er på, Det er nesten altid artig og intresant å være på praksis .Når man kommer tibake så må man skrive 2-3 rapporter og kanskje 1 muntilg presantansjon.

Den NYE skolenI år flyttet vi til det nye skolen. Den er alt for liten go noen av dagene er vi på gammelskolen.Men de bygger et nytt skole bygg rett atme nyskolen. Det skal være et blått kompetanse senter

vidre utdaning.2 år med lærlig på en godkjent lærlig bedrift.Båten skal også være over 50 fot for at man skal få fartstid til kyst skippern. Det er også ganske normalt at etter lærligtida man begyner på fagskolen får å få et bedre sertvikat en kystskipperen.

Fiske og Fangst


Comments

    There are no comments for this Glog.