Fisa de post - Director agentie

by loryrous
Last updated 4 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Finished Assignment Examples

Toggle fullscreen Print glog
Fisa de post - Director agentie

Directorul agentiei de turism

Atributii:

Organizeaza, conduce si gestioneaza intreaga activitate a agentiei de turism

Elaboreaza strategia de dezvoltare si stabileste masurile pentru realizarea acesteia

Urmareste intocmirea si realizarea Bugetelor de Venituri si Cheltuieli

Promoveaza serviciile agentiei de turism, in vederea obtinerii unui profit maxim

Coordoneaza activitatea intregului personal al agentiei de turism

Reprezinta societatea in relatiile cu tertii

Supervizeaza direct si coordoneaza activitatea de vanzari prin stabilirea produselor/pachetelor ,obiectivele periodice calitative si cantitative de vanzari si nevoile de pregatire ale angajatilor agentiei

Urmareste permanent colectarea debitelor de la clienti si aplicarea politicilor de creditare ale firmei

Determina potentialul de afaceri al pietei si genereaza afaceri noi pentru agentie

Monitorizeaza preferintele si nevoile clientilor si identifica evolutiile viitoare ale pietei


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.